Hva betyr det å shorte?

Aksjemarkedet kan by på mange nye begreper dersom du ikke har operert så altfor mye innen økonomi. Ofte tar vi disse bare for god fisk, men det kan fort være farlig å gjøre. Det er så mange vanskelige begreper i dette markedet som fortjener en bedre oppklaring. Et av disse mange begrepene som mange av oss ikke har kjennskap til er det å “shorte” en aksje. Dette begrepet kommer fra Engelsk og betyr å “forkorte”. Det høres kanskje ikke så logisk ut innenfor aksjemarkedet, men når denne artikkelen er omme, så vil du nok ha en bedre forståelse for hvorfor.

Å shorte en aksje er kanskje en av de mest risikofylte aktivitetene i markedet. Det er fordi du shorter en aksje, så låner du en aksje du ikke har og selger den. Dette gjør du fordi du tror at prisen på aksjen skal gå ned i verdi. Poenget er da at du kjøper tilbake aksjene til en lavere pris, for deretter å levere de tilbake til eieren. Det er med andre ord en rimelig enkel prosess i effekt, men dyrt dersom du skulle feile. Faktisk kan det føre til ganske så alvorlige problemer i din privatøkonomi.

Det er fordi det å låne aksjer går rett på din konto og ditt navn. Dersom aksjene ikke skulle falle i pris, så blir du  nødt til å kjøpe tilbake aksjene uansett. Det kan være meget faretruende dersom selskapet bak aksjen for eksempel fant en kur mot kreft. Se for deg om selskapet steg flere tusen prosent. Da kunne du potensielt ha tapt flere millioner, avhengig av hvilken aksje det var snakk om. Det kan dog gå den andre veien, og en stor aksje som Equinor kan for eksempel falle i fremtiden om oljens verdi faller signifikant og de ikke får kommet seg inn i andre energimarkeder.

Med andre ord er shorting en ganske så risikofylt aktivitet. Å forkorte, det vil si å håpe at aksjen forkorter seg, kan føre til himmel eller helvete. Denne måten å investere på er enda mer risikofylt enn å sette pengene på et helt tilfeldig selskap. Det er fordi du ved vanlig investering kun kan tape det du investerer. Ved shorting kan du simpelthen både vinne og tape potensielt uendelig med penger. Det handler selvfølgelig om en vurdering fra din side, men nå som du kjenner til konseptet ihvertfall, så står du bedre rustet til om dette kan være noe for deg!